Školící a revizní středisko,39601 Humpolec, Hálkova 1630
Kontakt: Karel Císař
mobil: 602 441 355
724 065 961
775 178 979
tel/fax: 561 110 543
E-mail: cisar.ka@tiscali.cz

Nabídka služeb v oblasti školení, revizí a bezpečnosti práce:
 
Při uzavření smlouvy je možno zajistit kompletní služby včetně časových plánů a jejich sledování.

Školení je možno zajistit v našem středisku nebo ve vaší firmě - působnost po celém území republiky.

Cenové návrhy za jednotlivé činnosti zašleme na vyžádání.

  Na všechny výše uvedené činnosti vlastníme potřebná osvědčení , oprávnění , certifikace.
  1. Jeřáby a zdvihadla
Top

  2. Manipulační (motorové) vozíky
Top

  3. Školení obsluh stavebních strojů
Top

  4. Školení lešenářů
Top

  5. Základní a speciální školení bezpečnosti práce
Top

  6. Revize plynových zařízení - zemní plyn
Top

  7. Revize elektrických zařízení
Top

  8. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Top

  9. Prodejna vázacích prostředků a jeřábů včetně repasovaných

CNW:Counter

Top